Chương trình đào tạo Thạc sĩ

dao tao ThS1

Thạc sĩ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

 

1. THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành:                    Kỹ thuật ô tô
Tên tiếng Anh:              Automotive Engineering
Mã ngành:                     8520130
Trình độ đào tạo:           Thạc sĩ
Hình thức đào tạo:         Chính quy
Đối tượng tuyển sinh:    Tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành, hoặc ngành gần phù hợp.
Thời gian đào tạo:          1,5 – 2 năm
Khối lượng kiến thức tích lũy: 45-60 tín chỉ
2. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
2.1. Mục đích đào tạo
Đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật ô tô có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô với kiến thức rộng về các ngành liên quan; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực công nghiệp ô tô; có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học công nghiệp ô tô, có kỹ năng phân tích các vấn đề khoa học thuộc công nghiệp ô tô và đưa ra các hướng xử lý; có khả năng trình bày các nội dung khoa học, công bố các kết quả nghiên cứu ở các ấn phẩm khoa học trong nước và quốc tế.
2.2. Mục tiêu đào tạo
Sau khi học xong chương trình, người học sẽ có khả năng vận dụng được kiến thức chuyên môn sâu giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ trong ngành công nghiệp ô tô; đảm nhiệm tốt vai trò chuyên gia đào tạo, nghiên cứu tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) và có khả năng phát triển nghiên cứu sâu ở bậc Tiến sĩ; tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ trong ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam; thể hiện trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
2.3. Các mục tiêu khác
Người học cũng sẽ được trang bị các kĩ năng tự học, tự nghiên cứu; kĩ năng giải quyết vấn đề; kĩ năng hợp tác, làm việc theo nhóm và kĩ năng giao tiếp (bằng ngôn ngữ, trong đó có ngoại ngữ; bằng phương tiện khác).
3. CHUẨN ĐẦU RA
Học viên sau khi tốt nghiệp có các năng lực:
PLO1. Có kiến thức sâu rộng để giải quyết các vấn đề thực tế trong ngành cơ khí nói chung và công nghiệp ô tô nói riêng. Vận dụng các kiến thức về kinh tế, xã hội, quản lý dịch vụ để giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp ô tô.
PLO2. Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và giải quyết các vần đề một cách khoa học trong ngành cơ khí và công nghiệp ô tô. Sử dụng thiết bị chuyên dùng và kỹ năng chuyên môn giải quyết các vấn đề ô tô.
PLO3. Có khả năng tổ chức, quản trị, quản lý các hoạt động trong trong ngành cơ khí, công nghiệp ô tô. Giao tiếp hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô bằng lời và văn bản, sử dụng các tài liệu kỹ thuật.
PLO4. Có khả năng nghiên cứu, thiết kế và tư vấn kỹ thuật công nghệ mang tính chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp ô tô..
PLO5. Có khả năng thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác.
PLO6. Có khả năng đánh giá và cải tiến các hoạt động trong công nghiệp ô tô.
PLO7. Trung thực trong công việc, trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Để lại một bình luận