Ban Chấp Hành Đoàn Khoa Nhiệm Kỳ 2015-2017

HSV TPHCM
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC

LẦN I, NHIỆM KỲ 2015 – 2017

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2015

DANH SÁCH

Trích ngang Ban Chấp hành Đoàn khoa Công nghệ Động lực nhiệm kỳ 2015 – 2017

 

STT

Họ và tên

Quê quán

Ngày sinh Dân tộc Tôn giáo Ngày

vào

Đoàn

Trình độ Chức vụ Nhiệm vụ

Liên lạc

Nam

Nữ

Học vấn

Ngoại ngữ

Tin học

1 Nguyễn Minh Đăng

Cà Mau

25/12/1988 Kinh Không 12/12 Anh B Bí thư

Đoàn khoa

Phụ trách chung- Tổ chức, xây dựng Đoàn 0918780001

nguyenminhdang2512@gmail.com

2 Trần Văn Hiệp

Vũng Tàu

14/06/1993 Kinh Thiên Chúa 26/03/2011 12/12 Anh A Phó Bí thư

Đoàn khoa

Đoàn vụ 0962791341

tvhiep93@gmail.com

3 Nguyễn Chí Thanh

Đăk Lăk

26/11/1994 Kinh Không 26/03/2010 12/12 Anh A Ủy viên BTV

Đoàn khoa

Học tập- kiểm tra 0974969360

nguyenchithanh1194@gmail.com

4 Lê Hoàng Kha

Long An

29/07/1996 Kinh Không 26/03/2011 12/12 Anh Ủy viên BCH Đoàn khoa Phong trào 01649863209
5 Phan Cao Nguyên

Thái Bình

12/08/1995 Kinh Không 26/03/2013 12/12 Anh Ủy viên BCH Đoàn khoa Phong trào 01693489789

nhoxboom0001@gmail.com

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

  BÍ THƯ

Nguyễn Minh Đăng               

 

Blog Attachment

Để lại một bình luận