Bảo vệ đồ án tốt nghiệp và báo cáo tốt nghiệp hệ Đại học khóa 10 (Bộ môn Khung gầm hướng dẫn)

aaa

Bộ môn Khung gầm thông báo đến các Sinh viên Đại học Ô tô khóa 10 hệ chính qui ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô về Khóa luận tốt nghiệp( Đồ án tốt nghiệp, Báo cáo tốt nghiệp):

  1. Thời gian nộp ĐATN-BCTN: ngày 29/05/2018 nộp cho GVHD.
  2. Thời gian nộp poster ĐATN-BCTN: ngày 04/06/2018 nộp cho GVHD.
  3. Thời gian bảo vệ ĐATN-BCTN: đúng 08h00, ngày 08/06/2018.
  4. Địa điểm bảo vệ: Phòng X4.5
  5. Thời gian thuyết minh ĐATN-BCTN của sinh viên tối đa là 15 phút/1 ĐATN-BCTN, sau đó là thời gian trả lời các câu hỏi của Hội đồng.
  6. Chú ý: Sau khi bảo vệ xong, sinh viên sửa bài theo hướng dẫn của hội đồng, nộp lại:

2 cuốn ĐATN bìa mạ vàng theo mẫu, có chữ ký của GVHD; 1 đĩa CD chứa file word, file powerpoint.

2 cuốn BCTN bìa cứng màu xanh dương, có chữ ký của GVHD; 1 đĩa CD chứa file word, file powerpoint.

Thông tin các nhóm đề tài của bộ môn khung gầm:

[24-05-2018_15.39.14]thong_bao_bao_ve_khoa_luan_tot_nghiep240518

Blog Attachment

Để lại một bình luận