Biểu mẫu thực tập tốt nghiệp cho hệ Cao đẳng

thuc-tap-sinh

Các biễu mẫu thực hiện báo cáo thực tập cho hệ Cao đẳng.

Sinh viên download theo đường link:

 https://drive.google.com/drive/folders/1LJkFXYOwoxPe20hdv_ebaYF8WXMv25oL?usp=sharing

Lưu ý hai biểu mẫu:

Mẫu 1: BMT TTDN 01 – GIẤY XÁC NHẬN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Mẫu 2: BMK TTDN 08 – PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

 

Để lại một bình luận