Các quy định hồ sơ môn Đồ án tốt nghiệp năm 2019

tot nghiep

Để nhằm giúp cho sinh viên thực hiện môn Đồ án tốt nghiệp năm 2019. Khoa Động Lực thông báo các quy định hồ sơ của môn học Đồ án tốt nghiệp để các sinh viên đang thực hiện đồ án thực hiện theo mẫu.

Thông tin chi tiết theo đường link:

https://drive.google.com/file/d/1JciE-r907fme2NyuP9GD_wCDjhFoQRux/view?usp=sharing

 

Để lại một bình luận