Các quy định hồ sơ môn khóa luận tốt nghiệp năm 2020 – 2021

tot nghiep

Để nhằm giúp cho sinh viên thực hiện môn khóa luận tốt nghiệp năm 2020 – 2021. Khoa Động Lực thông báo các quy định hồ sơ của môn học khóa luận tốt nghiệp để các sinh viên đang thực hiện đồ án thực hiện theo mẫu.

Thông tin chi tiết theo đường link:

https://drive.google.com/drive/folders/1olc4nMRcV8PGSmtdV0lEi2emzcYZbhlt?usp=sharing

 

Để lại một bình luận