Chương trình hội thảo của công ty Netalink “Khám phá cơ hội nghề nghiệp tại Nhà máy P&G”

hội thâo

Hội thảo của công ty Netalink “Khám phá cơ hội nghề nghiệp tại Nhà máy P&G” dành cho sinh viên năm 3 và năm 4 khối kỹ thuật,  Các bạn sinh viên có thể đăng ký như sau:

1. Đăng ký trực tiếp tại trang đoàn trường:

 http://doantn.iuh.edu.vn/

Thời gian đăng ký : 09/03/2022 đến 14/03/2022

Mọi thông tin xin liên hệ  Ninh Phú Giang, số điện thoại: 0945.686.366 

Để lại một bình luận