Chương trình khơi nguồn khởi nghiệp cho sinh viên do công ty Thaco và khoa Động lực tổ chức

Để tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp và khoa công nghệ Động lực, song song đó tạo điều kiện giúp cho sinh viên hiểu rõ nhũng yêu cầu về công việc của doanh nghiệp. Ngày 18/9/2014 công ty Thaco Trường Hải Auto và khoa Động lực đã tổ chức chương trình Thaco – khởi nguồn khởi nghiệp tại trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

IMG_5851                IMG_5876

IMG_5821                IMG_5790

IMG_5873                IMG_5870

Blog Attachment

Để lại một bình luận