Chương trình quỹ máy tính cho mượn “Bank of Laptops 2021” hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

quy muon laptop

Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cần có máy tính để tiếp tục và duy trì việc học trong bối cảnh các trường hiện nay đang chuyển đổi phần lớn bài học sang hình thức giảng dạy trực tuyến và góp phần nâng cao kĩ năng công nghệ số.
Chương trình có các nội dung như sau:
Số lượng thiết bị cho mượn: 150 máy tính (laptop)
Đối tượng cho mượn:
– Ưu tiên sinh viên năm thứ 2 trở lên
– Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích tốt trong học tập
Thời gian cho mượn: tối đa 24 tháng
Dự án sẽ tuyển chọn sinh viên và bàn giao thiết bị trong 2 đợt dự kiến tháng 4 và tháng 9 năm 2021
Đợt 1: Hạn đăng kí xét duyệt đến hết ngày 15/4/2021 thời gian bàn giao dự kiến cuối tháng 4/2021
Đợt 2: Dự kiến mở đơn cuối tháng 7/2021, sẽ cập nhật khi có thông tin chính thức
Tiêu chí tuyển chọn
Thông tin về tiêu chí tham khảo thêm tại: https://sites.google.com/dariu.com/freelaptop/tiêu-chí

Blog Attachment

Để lại một bình luận