Công đoàn trường tặng quà cho các viên chức nghỉ hưu.

 

Theo Qui chế tài chánh công đoàn trường, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM sẽ có 01 món quà (1 triệu đồng tiền mặt) tặng cho Viên chức nghĩ hưu, đề nghị các đồng chí gặp Cô Hà thủ quỹ công đoàn nhận, thay mặt Công đoàn trao tặng cho viên chức nghĩ hưu và chúc các Thầy Cô về nghĩ hưu mạnh khỏe, có cuộc sống an

1KDL 01230003 Đặng Hữu Hạnh

Thay mặt công đoàn khoa và công đoàn Trường.

Blog Attachment

Để lại một bình luận