Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2016 – 2017

04_big

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

 

Biểu mẫu  20

(Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2016 – 2017

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

 

Số

TT

Nội dung Chia theo các hệ đào tạo và

các chuyên ngành đào tạo

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học

Cao đẳng

I Điều kiện tuyển sinh Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét học bạ của các thí sinh trường chuyên. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét học bạ của các thí sinh.
II Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện …) – Đảm bảo số lượng và trình độ giảng viên/sinh viên, diện tích sàn/sinh viên theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

– Trang bị đầy đủ số lượng phòng học & các phương tiện dạy học lý thuyết, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình dạy học;

– Phòng học thực hành, phòng thí nghiệm có đầy đủ đồ dùng dạy học, trang thiết bị tiên tiến, nhiều chủng loại, tạo điều kiện để sinh viên thực hành đạt được kỹ năng nghề tốt nhất. Có nhiều phần mềm ứng dụng tính toán thiết kế ô tô hiện đại tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện ý tưởng nghiên cứu khoa học, thực hiện chuyên đề tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp;

– Hằng năm Thư viện cập nhật các giáo trình, tài liệu học tập tiên tiến, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên cập nhật các kiến thức mới.

– Đảm bảo số lượng và trình độ giảng viên/sinh viên, diện tích sàn/sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

– Trang bị đầy đủ số lượng phòng học & các phương tiện dạy học lý thuyết, tạo điều kiện tốt  nhất cho quá trình dạy học;

– Phòng học thực hành có đầy đủ đồ dùng dạy học, trang thiết bị tiên tiến, nhiều chủng loại tạo điều kiện để sinh viên thực hành đạt được kỹ năng nghề tốt nhất;

– Hằng năm Thư viện cập nhật các giáo trình, tài liệu học tập tiên tiến, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên cập nhật các kiến thức mới.

III Đội ngũ giảng viên Có 28 giảng viên, trong đó:

– 03 Tiến sĩ;

– 02 NCS;

– 19 Thạc sĩ;

– 04 Đại học;

IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học – Tổ chức cho sinh viên tham quan ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, bảo trì và sửa chữa ô tô, thiết bị động lực;

– Tổ chức cho sinh viên thực tập tốt nghiệp ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, bảo trì và sửa chữa ô tô, thiết bị động lực;

– Tổ chức cho sinh viên tham gia các cuộc thi giải pháp thiết kế chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu do Công ty Shell, Honda tổ chức;

– Phát động phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên;

– Tổ chức hội thảo, báo cáo chuyên đề cho sinh viên;

– Thành lập các câu lạc bộ học thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập và giải trí.

– Tổ chức cho sinh viên tham quan ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, bảo trì và sửa chữa ô tô, thiết bị động lực;

– Tổ chức cho sinh viên thực tập ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, bảo trì và sửa chữa ô tô, thiết bị động lực;

– Tổ chức cho sinh viên tham gia các cuộc thi giải pháp thiết kế chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu do Công ty Shell, Honda tổ chức;

– Thành lập các câu lạc bộ học thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập và giải trí.

V Yêu cầu về thái độ học tập của người học – Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp ;

– Có tính quyết đoán trong công việc, có trách nhiệm đối với công việc được giao;

– Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, ý thức làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

– Có tinh thần cầu tiến, tự nhận thức về kiến thức xã hội và chuyên môn để nâng cao trình độ, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

– Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp ;

– Có tính quyết đoán trong công việc, có trách nhiệm đối với công việc được giao;

– Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, ý thức làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

– Có tinh thần cầu tiến, tự nhận thức về kiến thức xã hội và chuyên môn để nâng cao trình độ, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

VI Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được 1. Mục tiêu đào tạo

–  Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô trình độ Đại học nhằm đào tạo những kỹ sư cho các lĩnh vực liên quan đến ngành cơ khí ô tô, cơ khí động lực; đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

–  Đào tạo kỹ sư công nghệ ô tô có kiến thức nền tảng nhằm tạo điều kiện cho việc nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực ô tô, có năng lực giải quyết những vấn đề liên quan đến ngành công nghệ ô tô – máy động lực, có kỹ năng thực hành cao; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ và đáp ứng nhu cầu cần thiết của xã hội về ngành công nghệ ô tô – máy động lực.

2. Kiến thức

2.1 Kiến thức chung

     Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng nâng cao trình độ.

2.2 Kiến thức chuyên ngành

    Có kiến thức nền tảng về Công nghệ Động lực và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Ô tô; có kiến thức kiểm định, thử nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật ô tô; có kiến thức về tính toán thiết kế ô tô; kiến thức quản lý sản xuất, kinh doanh, sửa chữa ô tô và các loại thiết bị động lực.

3. Kỹ năng

– Tính toán thiết kế, lắp ráp trạm bảo hành và sửa chữa ô tô;

– Vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng ô tô và các thiết bị động lực;

– Có kỹ năng xây dựng kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất; tổ chức, điều hành và tham gia sản xuất các trang thiết bị công nghệ động lực cũng như các hoạt động kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực đào tạo.

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được

Đạt trình độ TOEIC 400 điểm về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương

1. Mục tiêu đào tạo

– Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô trình độ Cao đẳng để đào tạo ra những cử nhân cho các lĩnh vực liên quan đến ngành cơ khí ô tô, cơ khí động lực; đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ;

–  Đào tạo cử nhân cao đẳng công nghệ ô tô có kiến thức nền tảng áp dụng vào việc sửa chữa, bảo dưỡng, dịch vụ trong lĩnh vực ô tô, có năng lực giải quyết những vấn đề liên quan đến ngành công nghệ ô tô – máy động lực, có kỹ năng thực hành cao; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học đáp ứng nhu cầu cần thiết của xã hội về ngành công nghệ ô tô – máy động lực.

  

2. Kiến thức

2.1 Kiến thức chung

    Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng nâng cao trình độ.

 

2.2  Kiến chuyên ngành

     Có kiến thức nền tảng về Công nghệ Động lực và kiến thức chuyên ngành Công nghệ Ô tô. Có kiến thức về kiểm định, thử nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật ô tô. Có kiến thức về quản lý sản xuất, kinh doanh, sửa chữa ô tô và các loại thiết bị động lực.

 3. Kỹ năng

– Vận hành, khai thác, bảo trì, bảo dưỡng ô tô và các thiết bị động lực;

– Có kỹ năng tổ chức, điều hành và tham gia sản xuất các trang thiết bị công nghệ động lực cũng như các họat động kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực đào tạo.

 

4. Trình độ ngoại ngữ đạt được

Đạt trình độ TOEIC 350 điểm về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

VII Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ – Tham gia trong công tác quản lý, điều hành và trực tiếp làm việc ở các vị trí công việc kỹ thuật, dịch vụ, kinh doanh, chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp sản xuất – lắp ráp ô tô, doanh nghiệp dịch vụ mua bán và bảo dưỡng – sửa chữa ô tô;

– Tổ chức điều hành, quản lý và trực tiếp đảm nhận công tác đăng kiểm, kiểm định xe tại các Doanh nghiệp sản xuất ô tô, trung tâm đăng kiểm và kiểm định xe cơ giới;

– Làm việc tại các trung tâm nghiên cứu, bộ phận giám định kỹ thuật xe cơ giới và máy động lực, phòng kỹ thuật, phòng xúc tiến đầu tư của các Sở ban ngành có liên quan đến lĩnh vực cơ khí động lực;

– Tham gia công tác quản lý, giám sát, vận hành, bảo dưỡng & sửa chữa các thiết bị động lực học (như giàn khoan, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng,…);

– Có thể trở thành giảng viên đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện kỹ năng nghề công nghệ động lực cho người học tại các trường học, doanh nghiệp.

 

– Tham gia trong công tác quản lý, điều hành và trực tiếp làm việc ở các vị trí công việc kỹ thuật, dịch vụ, kinh doanh, chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp sản xuất – lắp ráp ô tô, doanh nghiệp dịch vụ mua bán và bảo dưỡng – sửa chữa ô tô;

– Tham gia công tác quản lý, giám sát, vận hành, bảo dưỡng & sửa chữa các thiết bị động lực học (như giàn khoan, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng,…).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tp.HCM, ngày …… tháng 11 năm 2016

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Để lại một bình luận