Công ty Yanmar tuyển dụng Nhân viên bán hàng và Quản đốc phụ tùng

tuyen-dung

https://drive.google.com/open?id=1OpnyirShJrfRTTKWDAi_RoVUYhLGNfCG

 

https://drive.google.com/open?id=1h1_kNP5E-Kb_zzFttTiN9neJj_m836AY

Mọi chi tiết liên hệ: thầy Đảo, DĐ: 0986.642.628

Để lại một bình luận