XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA THEO TIÊU CHUẨN AUN – QA (ASEAN University Network – Quality Assurance)

XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA THEO TIÊU CHUẨN AUN – QA (ASEAN University Network – Quality Assurance)
Starts from:T5, Tháng Sáu 13, 2024
Campus Location

Course Feature
Class Description

Chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) đang là cái đích mà nhiều trường ĐH tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới. Mục đích nhằm thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các trường trong khối ASEAN. Khoa Công nghệ Động lực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA vào tháng 10/2019.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

 Vận dụng được kiến thức toán học và vật lý vào giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực ô tô.

  1. Có khả năng ứng dụng kiến thức và kỹ năng để thiết kế, phân tích, đánh giá những hệ thống kỹ thuật ô tô.
  2. Có khả năng xác định và giải quyết những vấn đề kỹ thuật một cách hệ thống, chuẩn mực, sáng tạo.
  3. Có khả năng lãnh đạo đội ngũ kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ô tô.
  4. Có khả năng học tập suốt đời và thích nghi với những thay đổi của môi trường làm việc.
  5. Chấp hành đúng đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm, đạo đức và tôn trọng sự khác biệt.

CÁC CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH

STT CHUẨN ĐẦU RA
a Khả năng vận dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
Để đạt được chuẩn đầu ra này, SV cần đạt được các yêu cầu sau:
1.      Vận dụng các kiến thức vật lý, hóa học để giải quyết các vấn đề động lực học và hệ thống điện trên ô tô.
2.      Vận dụng các thuật toán phương pháp số, phương pháp giải tích để giải quyết các bài toán tối ưu hóa ô tô.
3.      Nhận dạng về đặc điểm và nguyên lý hoạt động của các bộ phận, hệ thống ô tô.
4.      Có khả năng vận dụng tiêu chuẩn an toàn lao động trong môi trường làm việc ngành ô tô.
b Khả năng thực hiện đúng quy trình trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ ô tô.
Để đạt được chuẩn đầu ra này, SV cần đạt được các yêu cầu sau:
1.      Thực hiện đúng qui trình tiếp nhận xe.
2.      Có khả năng tư vấn bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.
3.      Xác định được những hư hỏng cơ bản.
c Khả năng xác định, xây dựng phương án và giải quyết những hư hỏng của ô tô.
Để đạt được chuẩn đầu ra này, SV cần đạt được các yêu cầu sau:
1.      Sử dụng thành thạo máy chẩn đoán để giải quyết những hư hỏng của ô tô.
2.      Có khả năng xác định, phân tích các nguyên nhân gây nên hư hỏng của ô tô.
3.      Có khả năng tháo ráp, sửa chữa và bảo dưỡng các chi tiết, các hệ thống của ô tô.
4.      Có khả năng đưa ra các phương án giải quyết các hư hỏng.
d Khả năng thực hiện thử nghiệm, giải thích, phân tích số liệu và báo cáo kết quả.
Để đạt được chuẩn đầu ra này, SV cần đạt được các yêu cầu sau:
1.      Có khả năng lắp ghép mô hình thử nghiệm động cơ, ô tô.
2.      Sử dụng được thiết bị, công cụ đo kiểm và xác định các thông số của động cơ, ô tô.
3.      Có khả năng sử dụng các phần mềm để phân tích, tính toán, xử lý số liệu và báo cáo thực nghiệm.
e Khả năng thiết kế, cải tiến các hệ thống của ô tô.
Để đạt được chuẩn đầu ra này, SV cần đạt được các yêu cầu sau:
1.      Có khả năng thiết kế và cải tiến hệ thống truyền lực ô tô.
2.      Có khả năng thiết kế và cải tiến hệ thống chuyển động và điều khiển ô tô.
3.      Có khả năng thiết kế và cải tiến các hệ thống động cơ đốt trong.
4.      Có khả năng thiết kế và cải tiến các hệ thống điện ô tô.
f Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại để phân tích các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô.
Để đạt được chuẩn đầu ra này, SV cần đạt được các yêu cầu sau:
1.      Sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật như: Hyperworks, Ansys, Ls-dyna, Madymo, Matlab.
2.      Sử dụng thành thạo các phần mềm tra cứu thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa ô tô: Mitchell Ondemand, All Data.
3.      Sử dụng thành thạo thiết bị chuyên dùng trong ô tô.
g Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hoặc lãnh đạo nhóm.
Để đạt được chuẩn đầu ra này, SV cần đạt được các yêu cầu sau:
1.      Có khả năng tự hoàn thành các công việc được phân công.
2.      Có khả năng làm việc nhóm.
3.      Có khả năng quản lý và lãnh đạo một nhóm kỹ thuật.
h Khả năng giao tiếp hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật ô tô bằng lời và văn bản, sử dụng các tài liệu kỹ thuật.
Để đạt được chuẩn đầu ra này, SV cần đạt được các yêu cầu sau:
1.      Viết được báo cáo kỹ thuật.
2.      Trình bày được các kết quả nghiên cứu trước nhóm.
3.      Có khả năng đọc hiểu và trình bày các bản vẽ kỹ thuật.
4.      Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.
i Khả năng tự học, nghiên cứu tài liệu và hiểu rõ giá trị của việc học tập suốt đời.
Để đạt được chuẩn đầu ra này, SV cần đạt được các yêu cầu sau:
1.      Có khả năng tìm kiếm, tra cứu tài liệu chuyên môn.
2.      Có ý thức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.
j Tự tin tham gia thực hiện những giải pháp kỹ thuật cho nhu cầu xã hội.
Để đạt được chuẩn đầu ra này, SV cần đạt được các yêu cầu sau:
1.      Có khả năng phân tích, đánh giá nhu cầu xã hội đối với các vấn đề kỹ thuật.
2.      Lựa chọn các phương án khả thi để giải quyết những vấn đề kỹ thuật.
3.      Bảo vệ được các phương án đã lựa chọn.
k Có trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật Nhà nước.
Để đạt được chuẩn đầu ra này, SV cần đạt được các yêu cầu sau:
1.      Hoàn thành công việc đúng tiến độ.
2.      Trung thực với các kết quả báo cáo.
3.      Chấp hành đúng đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước.