Cuộc thi “Đổi mới sáng tạo khởi nghiệp cuộc sống XANH năm 2022”

Cuoc thi Greenlife 2022

1.Mục tiêu :
Tạo ra và kiểm chứng được các sản phẩm, giải pháp kinh doanh mang tính sáng tạo để có thể cung cấp được các sản phẩm cho xã hội hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2. Các chủ đề trình bày ý tưởng sản phẩm

 • Không gian xanh
 • Bảo vệ môi trường
 • Giảm phát thải
 • Tiết kiệm năng lượng
 • Chế biến lương thực, thực phẩm
 • Tài nguyên
 • Nâng cao chất lượng cuộc sống con người.
  3. Đối tượng tham gia
 • Sinh viên, Học viên Cao học đang học tập tại các đơn vị đào tạo của nhà trường.
 • Cựu Sinh viên IUH
 • Giảng viên trẻ dưới 35 tuổi tại các đơn vị đào tạo.

Nhằm tạo cảm hứng và hỗ trợ cho người dự thi hoàn thành hồ sơ tốt nhất Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, Khởi nghiệp và CGCN tổ chức buổi tọa đàm dưới hình thức trực tiếp tại Hội trường E3.2
Thời gian: 8h ngày 10/12/2022 và  thực hiện online buổi tọa đàm qua Zoom
Meeting ID: 219 006 8792
Passcode: INNO2022
Link online:

https://zoom.us/j/2190068792?pwd=akcyazJYMDdZZGp3Ym5rVkxvTjFzdz09
Các Diễn giả:
1. TS.Nguyễn Thanh Mỹ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Nhà khoa, Nhà từ thiện Tập Đoàn Mỹ Lan ( Viêt kiều Canada hồi hương)
2.ThS. Phạm Hữu Tâm: Tổng giám đốc .Công ty Kỹ Nghê Xanh Việt Nam
3.PGS.TS. Bùi Trung Thành: Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, Khởi nghiệp & Chuyển giao Công nghệ, trường Đại học Công nghiệpTP. Hồ Chí Minh

Blog Attachment

Để lại một bình luận