Đăng ký học lại môn giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất năm học 2017 – 2018

dang_ky_hoc_phan-11_30_25_761

http://qptc.iuh.edu.vn/detail@96-111-Thong-bao-dang-ky-hoc-lai-mon-giao-duc-quoc-phong-va-giao-duc-the-chat-nam-hoc-2017-2018.html

Để lại một bình luận