Đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2017-2018

images (1)

Thông báo V/v đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ I năm học 2017-2018

https://drive.google.com/file/d/0B2Tsu7dFURUJU29xTjkwRDI4cjA/view?usp=sharing

Để lại một bình luận