Danh sách Ban liên lạc cựu sinh viên khoa Công nghệ Động lực

STT

HỌ VÀ TÊN LỚP LIÊN LẠC MAIL ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC
1 Nguyễn Hữu Cường CDOT3 0907263325 cuongnh@gamma.com.vn Gamma
2 Nguyễn Thanh Đàm DHOT3 0979551551 khoadongluc@oto-hui.com VATC
3 Nguyễn Văn Ảnh TC30B 0909758621 nguyenvananhansuong@gmail.com Ô tô An Sương TGĐ
4 Võ Văn Quí CDOT5 0909968122 qui@vogia.com.vn C.ty Võ Gia
5 Vũ Văn Điệu DHOT1 0903860316 vuvandieu.hcm@gmail.com City Ford – Bình Triều Kinh doanh
6 Trần Đức Nguyễn DHOT7C 0931155228 tranducnguyen534@gmail.com Thaco Nguyễn Oanh
7 Võ Thị Huyền DHOT8A 0967537692 vohuyen420@gmail.com Thaco Bình Triệu
8 Nguyễn Nhật Minh DHOT9B 01688540987 nguyennhatminh753@gmail.com Thaco Nguyễn Văn Trỗi Saler
9 Hà Thanh Liêm Giảng viên 0969386838 hathanhliem@iuh.edu.vn IUH
10 Hoàng Ngọc Dương Giảng viên 0948467373 hoangngocduong@iuh.edu.vn IUH
11 Đặng Tiến Phúc Giảng viên 0905297192 dangtienphuc@iuh.edu.vn  IUH TBM

 

Để lại một bình luận