Danh sách lớp học phần học trực tuyến đợt 2 (Từ ngày 20/4/2020)

hoc online

Thông báo danh sách lớp học phần học trực tuyến đợt 2 (bắt đầu từ ngày 20/4/2020)

Thông tin các lớp học phần: DKD2

Sinh viên có thể xem trên trang: http://pdt.iuh.edu.vn/thong-bao/danh-sach-lop-hoc-phan-hoc-truc-tuyen-dot-2-tu-ngay-20-4-2020/

Blog Attachment

Để lại một bình luận