Danh sách sinh viên cần cập nhật thông tin

img_0119

Khoa thông báo cho các bạn sinh viên có tên trong danh sách sau cập nhật đầy đủ thông tin của mình (tất cả các cột phải điền đầy đủ).  docs.google.com/spreadsheets/d/1hvmbcQSgM_X5-PTZjGLIB4d6Rp2VDK3NLCgLmTG__bk/edit

Ban cán sự lớp có nhiệm vụ đôn đốc nhắc nhở các bạn trong lớp hoàn thành. Hạn chót để hoàn thành là thứ 6 (3/4/2015)

Blog Attachment

Các tin liên quan

Để lại một bình luận