Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 (dự kiến)

aaa

Khoa Động lực thông báo sinh viên các lớp danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. Đây là danh sách để kiểm tra, nên sinh viên nếu có thắc mắc có thể liên hệ cô Hải Hiền phòng Đào tạo trước ngày 8/3/2018.

Chi tiết danh sách được cấp học bổng

https://drive.google.com/file/d/18QjZEzhUOLQ3QsfD2Kz7io9z57bY2weC/view?usp=sharing

Để lại một bình luận