Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 10/2020

tot nghiep

Khoa Động Lực thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện được công  nhận cấp bằng tốt nghiệp đợt xét tháng 10 năm 2020.

Thông tin chi tiết xem theo đường link: DS được TN.T10.2020

STT Mã sinh viên Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Điểm TN Xếp loại
1 17003251 Trần Duy Anh Nam 12/03/1999 Tỉnh Vĩnh Long Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18A 3.27 Giỏi
2 17062451 Quách Hồ Kỳ Tuấn Nam 16/12/1999 Tỉnh An Giang Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18A 3.08 Khá
3 17004851 Phan Trọng Tài Nam 27/03/1999 Tỉnh Bình Định Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18B 2.86 Khá
4 17011291 Nguyễn Hoàng Vinh Nam 29/12/1999 Tỉnh Tây Ninh Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18C 2.65 Khá
5 17003791 Lê Hoàng Duy Nam 23/03/1999 Tỉnh Long An Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18D 2.8 Khá
6 17016841 Nguyễn Văn Quân Nam 29/08/1998 Tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18E 3.29 Giỏi
7 17012271 Nguyễn Văn Ngọc Tuấn Nam 30/01/1999 Tỉnh Đắk Lắk Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18E 3.07 Khá
8 17027731 Lý Văn Băng Nam 07/01/1999 Tỉnh Tiền Giang Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18F 2.9 Khá
9 17044131 Lê Khương Duy Nam 19/05/1999 Tỉnh Đắk Lắk Cao đẳng Kỹ thuật Ôto 18F 2.86 Khá
10 16070231 Nguyễn Hữu Tuấn Anh Nam 05/02/1998 Tỉnh Tây Ninh Cao Đẳng nghề Ô tô 10A 7.2 Khá
11 16053681 Trần Hoàng Đức Nam 01/09/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Cao Đẳng nghề Ô tô 10A 6.6 Trung bình khá
12 16004341 Lê Minh Quang Nam 28/09/1997 Tỉnh Bình Phước Cao Đẳng nghề Ô tô 10A 6.6 Trung bình khá
13 16007341 Nguyễn Tấn Đạt Nam 30/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Cao Đẳng nghề Ô tô 10B 6.5 Trung bình khá
14 15098511 Lê Hoàng Khải Nam 30/08/1997 Tỉnh Bến Tre Cao Đẳng nghề Ô tô 9A 6.5 Trung bình khá
15 15028061 Nhữ Xuân Trường Giang Nam 03/05/1997 Tỉnh Bình Phước Đại  học Ô tô 11A 2.73 Khá
16 15026521 Lê Thọ Hoàng Nam 31/12/1997 Tỉnh An Giang Đại  học Ô tô 11A 2.41 Trung bình
17 15022171 Bùi Đình Huỳnh Nam 27/04/1997 Tỉnh Bình Thuận Đại  học Ô tô 11A 2.27 Trung bình
18 15024971 Nguyễn Đình Thắng Nam 20/01/1997 Tỉnh Bình Phước Đại  học Ô tô 11A 2.6 Khá
19 15038471 Nguyễn Định Nam 02/08/1997 Tỉnh Trà Vinh Đại  học Ô tô 11B 2.48 Trung bình
20 15042151 Nguyễn Ngọc Định Nam 27/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Đại  học Ô tô 11B 2.73 Khá
21 15042841 Nguyễn Duy Khiêm Nam 24/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Đại  học Ô tô 11B 2.65 Khá
22 15026131 Phạm Minh Thế Nam 20/03/1997 Tỉnh Tây Ninh Đại  học Ô tô 11B 2.59 Khá
23 15035301 Bùi Kế Tường Thịnh Nam 02/09/1997 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đại  học Ô tô 11B 2.4 Trung bình
24 15032091 Đặng Anh Tuấn Nam 20/08/1997 Tỉnh Quảng Nam Đại  học Ô tô 11B 2.42 Trung bình
25 15050311 Lê Thành Danh Nam 29/06/1997 Tỉnh Bến Tre Đại  học Ô tô 11C 2.72 Khá
26 15062621 Nguyễn Hoàng Hiếu Nam 28/09/1997 Tỉnh Ninh Thuận Đại  học Ô tô 11C 2.78 Khá
27 15050281 Lê Thanh Liêm Nam 19/03/1997 Tỉnh Đồng Tháp Đại  học Ô tô 11C 2.89 Khá
28 15052591 Trần Tấn Thanh Nam 22/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Đại  học Ô tô 11C 2.36 Trung bình
29 15050221 Dương Phước Toàn Nam 19/01/1997 Tỉnh Bến Tre Đại  học Ô tô 11C 2.68 Khá
30 15101451 Lã Hữu Ánh Nam 27/08/1996 Tỉnh Đắk Lắk Đại  học Ô tô 11E 2.08 Trung bình
31 15069281 Đặng Thanh Sơn Nam 07/03/1997 Tỉnh Bình Phước Đại  học Ô tô 11E 2.46 Trung bình
32 15086111 Phạm Tiên Tri Nam 27/09/1997 Tỉnh Đắk Lắk Đại  học Ô tô 11E 2.5 Khá
33 15089421 Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn Nam 01/08/1997 Tỉnh Phú Yên Đại  học Ô tô 11E 2.41 Trung bình
34 16015061 Lê Thành Đạt Nam 15/03/1998 Tỉnh Kon Tum Đại  học Ô tô 12A 2.86 Khá
35 16022281 Trịnh Ngọc Đức Nam 27/08/1997 Tỉnh Đắk Lắk Đại  học Ô tô 12A 2.77 Khá
36 16020711 Trần Văn Duy Nam 27/10/1998 Tỉnh Đắk Nông Đại  học Ô tô 12A 3.08 Khá
37 16035891 Cao Lê Hoàng Hiệp Nam 03/02/1998 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đại  học Ô tô 12A 2.83 Khá
38 16016051 Huỳnh Như Quốc Hiểu Nam 02/04/1998 Tỉnh Bình Định Đại  học Ô tô 12A 3.04 Khá
39 16020441 Trương Ngọc Lâm Nam 18/10/1998 Tỉnh Bình Thuận Đại  học Ô tô 12A 2.84 Khá
40 16015961 Lê Hoàng Long Nam 13/02/1998 Tỉnh Tiền Giang Đại  học Ô tô 12A 2.94 Khá
41 16012621 Lê Thành Minh Nam 13/11/1998 Tỉnh Khánh Hòa Đại  học Ô tô 12A 2.9 Khá
42 16018581 Dương Trực Nhân Nam 22/11/1998 Tỉnh Long An Đại  học Ô tô 12A 3.07 Khá
43 16016001 Văn Minh Nhật Nam 26/04/1998 Tỉnh Thừa Thiên Huế Đại  học Ô tô 12A 2.88 Khá
44 16015881 Nguyễn Ngọc Minh Tân Nam 05/08/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Đại  học Ô tô 12A 2.97 Khá
45 16018021 Trần Văn Phước Thịnh Nam 26/07/1998 Tỉnh An Giang Đại  học Ô tô 12A 2.93 Khá
46 16022361 Phạm Trọng Tín Nam 24/10/1998 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đại  học Ô tô 12A 2.48 Trung bình
47 16020871 Phạm Văn Trịnh Nam 25/06/1998 Tỉnh Nam Định Đại  học Ô tô 12A 2.9 Khá
48 16019031 Phan Nguyễn Nhật Nam 05/09/1998 Tỉnh Gia Lai Đại  học Ô tô 12A 2.7 Khá
49 16023511 Trần Quốc Nam 01/01/1998 Tỉnh An Giang Đại  học Ô tô 12A 2.71 Khá
50 16017271 Nguyễn Quốc Vương Nam 28/02/1998 Tỉnh Vĩnh Long Đại  học Ô tô 12A 2.98 Khá
51 16035821 Đào Phước An Nam 20/11/1998 Tỉnh Đồng Tháp Đại  học Ô tô 12B 2.79 Khá
52 16027031 Chiếng Ngọc Cường Nam 20/07/1998 Tỉnh Đồng Nai Đại  học Ô tô 12B 2.72 Khá
53 16024111 Hồ Quí Đôn Nam 18/03/1998 Tỉnh Long An Đại  học Ô tô 12B 3 Khá
54 16024941 Đoàn Quang Huy Nam 12/08/1998 Tỉnh Quảng Trị Đại  học Ô tô 12B 2.82 Khá
55 16026721 Lê Hồ Quang Huy Nam 04/11/1998 Tỉnh Tiền Giang Đại  học Ô tô 12B 2.7 Khá
56 16035301 Trần Thiện Khang Nam 01/01/1998 Tỉnh Bình Thuận Đại  học Ô tô 12B 2.72 Khá
57 16040361 Nguyễn Quang Triều Nam 14/02/1998 Tỉnh Đắk Nông Đại  học Ô tô 12B 3.24 Giỏi
58 16047401 Nguyễn Quang Đăng Nam 01/11/1998 Tỉnh Bắc Giang Đại  học Ô tô 12C 2.86 Khá
59 16053711 Đặng Hữu Dũng Nam 13/01/1998 Tỉnh Quảng Nam Đại  học Ô tô 12C 2.8 Khá
60 16043081 Nguyễn Quốc Hải Nam 07/01/1997 Tỉnh Vĩnh Long Đại  học Ô tô 12C 2.51 Khá
61 16042721 Thái Viết Hải Nam 21/09/1998 Tỉnh Quảng Nam Đại  học Ô tô 12C 2.93 Khá
62 16037871 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 20/07/1998 Tỉnh Gia Lai Đại  học Ô tô 12C 3.04 Khá
63 16047501 Tào Huy Hoàng Nam 05/03/1998 Tỉnh Bạc Liêu Đại  học Ô tô 12C 3.17 Khá
64 16051791 Đỗ Điền Khánh Nam 12/02/1995 Tỉnh Tiền Giang Đại  học Ô tô 12C 3 Khá
65 16054901 Phạm Thị A Mỳ Nữ 19/03/1998 Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Đại  học Ô tô 12C 2.92 Khá
66 16044491 Trần Văn Thành Nam 11/08/1998 Tỉnh Quảng Nam Đại  học Ô tô 12C 2.89 Khá
67 16039831 Trần Thị Thùy Trinh Nữ 05/10/1998 Tỉnh Vĩnh Long Đại  học Ô tô 12C 2.79 Khá
68 16041721 Nguyễn Viết Tuấn Nam 19/03/1998 Tỉnh Bình Dương Đại  học Ô tô 12C 2.93 Khá
69 16053571 Nguyễn Thế Nam 20/05/1998 Tỉnh Quảng Bình Đại  học Ô tô 12C 2.85 Khá
70 16066441 Nguyễn Hoàng Hưng Nam 24/04/1998 Tỉnh Gia Lai Đại  học Ô tô 12D 2.75 Khá
71 16067071 Cổ Việt Thành Nam 16/06/1998 Tỉnh Tiền Giang Đại  học Ô tô 12D 3.15 Khá
72 16067331 Dương Bảo Toàn Nam 11/06/1998 Tỉnh An Giang Đại  học Ô tô 12D 2.75 Khá
73 16065251 Phan Công Trứ Nam 22/03/1998 Tỉnh Ninh Thuận Đại  học Ô tô 12D 2.62 Khá
74 16066091 Nguyễn Hữu Trung Nam 15/11/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Đại  học Ô tô 12D 2.79 Khá
75 16070741 Bùi Hữu Vinh Nam 18/06/1998 Tỉnh Quảng Ngãi Đại  học Ô tô 12D 2.7 Khá
76 16072021 Nguyễn Tuấn Hiển Nam 20/10/1998 Tỉnh Khánh Hòa Đại  học Ô tô 12E 2.82 Khá
77 16074941 Lê Quang Trình Nam 22/06/1998 Tỉnh Gia Lai Đại  học Ô tô 12E 2.67 Khá
78 14030431 Nguyễn Duy Hiếu Nam 29/12/1996 Tỉnh Hưng Yên Đại học Ô tô 10A 2.33 Trung bình
79 14019281 Bùi Thế Hùng Nam 18/11/1996 Tỉnh Đồng Nai Đại học Ô tô 10A 2.34 Trung bình
80 14019751 Trương Xuân Khải Nam 27/06/1996 Tỉnh Đắk Lắk Đại học Ô tô 10A 2.31 Trung bình
81 14026961 Nguyễn Đăng Khoa Nam 12/05/1996 Tỉnh Bình Định Đại học Ô tô 10A 2.8 Khá
82 14016611 Nguyễn Hoài Thương Nam 19/12/1996 Thành phố Cần Thơ Đại học Ô tô 10A 2.48 Trung bình
83 14016951 Nguyễn Phúc Tiến Nam 14/04/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Ô tô 10A 2.51 Khá
84 14068491 Châu Thiện Nhân Nam 02/11/1996 Tỉnh An Giang Đại học Ô tô 10B 2.49 Trung bình
85 14121081 Phan Minh Ngàn Nam 05/02/1996 Tỉnh Gia Lai Đại học Ô tô 10C 2.23 Trung bình
86 14047481 Khưu Triều Bảo Nam 02/04/1996 Tỉnh Gia Lai Đại học Ô tô 10D 2.41 Trung bình
87 14077161 Lê Phước Đạt Nam 24/10/1996 Tỉnh An Giang Đại học Ô tô 10E 2.67 Khá
88 14092921 Trần Giang Nguyên Nam 21/05/1995 Tỉnh Nghệ An Đại học Ô tô 10E 2.64 Khá
89 14080511 Lê Anh Quốc Nam 12/06/1996 Tỉnh Khánh Hòa Đại học Ô tô 10E 2.2 Trung bình
90 14088961 Hồ Văn Tài Nam 20/08/1995 Tỉnh Đắk Lắk Đại học Ô tô 10E 2.3 Trung bình
91 14082621 Nguyễn Hữu Thiện Nam 17/11/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Đại học Ô tô 10E 2.45 Trung bình
92 14097961 Lê Đình Văn Nam 10/03/1996 Tỉnh Bình Định Đại học Ô tô 10E 2.1 Trung bình
93 14093681 Trương Quang Nam 20/03/1996 Tỉnh Quảng Ngãi Đại học Ô tô 10E 2.54 Khá
94 15123631 Trần Thanh Liêm Nam 14/06/1994 Tỉnh Ninh Thuận Đại học Ô tô 11BLT VLVH 2.05 Trung bình
95 17110301 Trần Văn Hiệp Nam 10/12/1985 Tỉnh Đồng Nai Đại học Ô tô 13ALT VLVH 2.57 Khá

Mọi chi tiết liên hệ phòng giáo vụ khoa Động Lực tầng 4 nhà X.

Blog Attachment

Để lại một bình luận