Event Description

Khoa Công nghệ Động Lực kết hợp với công ty Cổ phần AP Saigon Petro tổ chức ngày hội tư vấn và thay nhớt miễn phí dành cho sinh viên và giảng viên trường Đại học Công nghiệp TPHCM.

Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 7h – 16h30 ngày 20/4/2019

Địa điểm: Trước khu vực giữa cổng 1 và cổng 2.

Trong thời gian diễn ra ngày hội Công ty AP Saigon Petro sẽ dành 200 suất thay nhớt miễn phí dành cho các bạn sinh viên và giảng viên của trường.

Built Process