HỘI THẢO XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA THEO CHƯƠNG TRÌNH AUN – QA

Event Description

Chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA (ASEAN University Network – Quality Assurance) đang là cái đích mà nhiều trường ĐH tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á hướng tới. Mục đích nhằm thúc đẩy sự hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên giữa các trường trong khối ASEAN. Khoa Công nghệ Động lực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA vào tháng 10/2019.

Khoa Công nghệ Động lực sẽ tổ chức buổi Hội thảo xin ý kiến các Doanh nghiệp về Mục tiêuChuẩn đầu ra của Chương trình ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô vào sáng Chủ nhật, ngày 26/02/2017 tại Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM.

Built Process