Hình ảnh lễ tốt nghiệp IUH 2022 (02/12/2022)

tot nghiep

Sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp có thể lấy các hình ảnh trong buổi lễ tổ chức ngày 03/12/2022 

Link  https://photos.app.goo.gl/doza9TYN3EiK8g7QA

Để lại một bình luận