Học bổng sinh viên vượt khó hiếu học năm 2017

images (6)

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên học sinh vượt khó, hiếu học. Trường Đại học Công nghiệp TPHCM thông báo hướng dẫn xét bổng Sinh viên học sinh vượt khó, hiếu học năm 2016 – 2017. 

Thông tin chi tiêt:   [10-10-2017_15.21.51]01_huong_dan_xet_hoc_bong_vuot_kho_hieu_hoc_nam_2017

Mẫu đơn: [10-10-2017_15.21.58]01_don_xin_cap_hoc_bong_2017

Blog Attachment

Để lại một bình luận