Hội nghị khoa học quốc tế “Công nghệ năng lượng bền vững” – ICSET 2023 (The Intemational Conference on Sustainable Energy Technologie)

baner hoi nghi khoa hoc 2023

Ngày 10/11, Khoa Công nghệ Động lực Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cùng tham gia sự kiện Hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề “Công nghệ năng lượng bền vững”, do Sở Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Việt Đức và Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đồng tổ chức.

 Các đề tài thuộc phân ban Ô tô Do tác giả các các bài báo được chấp nhận đăng trên Springer proceedings (Index Scopus).

Hội nghị thu hút sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia, học giả đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu. Đây cũng là diễn đàn cho các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam trao đổi, chia sẻ thông tin, kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học về công nghệ tiên tiến và phát triển bền vững trong lĩnh vực năng lượng.

Đây cũng là cơ hội để sinh viên gia tăng kinh nghiệm tiếp xúc với một hội nghị khoa học quốc tế, nối tiếp các chương trình gắn liền với hoạt động sinh viên tham gia nghiên cứu khoa hoc.

Một số hình ảnh của các phòng hội nghị được diễn ra với sụ tham gia của sinh viên, các nhà khoa học , nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Blog Attachment

Để lại một bình luận