Hội thảo định hướng “Nói Tiếng Anh sau 30 phút” dành cho sinh viên khối kỹ thuật

wbta_x6_single

Hội thảo định hướng “Nói Tiếng Anh sau 30 phút” dành cho sinh viên khối kỹ thuật tổ chức tại hội trường A7. Nội dung chi tiết chương trình: 

[25-08-2017_10.13.15][25-08-2017_09.37.29]lich_trinh_hoi_thao_dinh_huong_phuong_phap_hoc_tieng_anh_moi 

Blog Attachment

Để lại một bình luận