THÔNG BÁO

Xem tất cả
Cập nhật
 • Ngày hội chăm sóc ô tô FAET-IUH 2018 Car Care UniTour

  New
 • Sự kiện “Miễn phí thay nhớt cùng AP Saigon Petro” cho sinh viên và giảng viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

  New
 • Trường NANYANG POLYTECHNIC, SINGAPORE tham quan, giao lưu với khoa Động Lực

  New
 • Hội thảo doanh nghiệp – cựu sinh viên 2018 (Công bố mục tiêu và chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Động Lực)

  New

Đánh giá - Bình chọn

Hỗ trợ online

THƯƠNG HIỆU ĐỒNG HÀNH