Hướng dẫn chi tiết tham gia học trực tuyến

hoc online 2

💥💥💥Hướng dẫn chi tiết tham gia học tập trực tuyến
Lưu ý: Chỉ những sinh viên có tên trong danh sách lớp học phần đào tạo trực tuyến mới login vào hệ thống trong giai đoạn này.

Cổng đào tạo trực tuyến: https://lms.iuh.edu.vn/
Xem thêm clip hướng dẫn tại link youtube : https://youtu.be/tztGN5oVy0M
Hướng dẫn cài đặt Zoom meeting: https://youtu.be/7EXrlQHWnPE

Hướng dẫn điểm danh và nhắn tin trong hệ thống học trực tuyến IUH: https://youtu.be/AJ_V0mYHTPo

 

Trong trường hợp các bạn sinh viên không đăng nhập được do không được phản hồi qua mail của trang lms.iuh.edu.vn thì có thể vào để được hỗ trợ kích hoạt tài khoản khi không nhận được mail :

Nhập thông tin vào link:
https://forms.gle/pDViFiqaHAmajEqn6
Hệ thống học tập trực tuyến sẽ hỗ trợ online cho các bạn nhé.
Lưu ý : Chỉ dành cho các bạn sinh viên có tên trong lớp học tham gia khóa học online đợt này.

Nguồn Trang TTTT IUH

Để lại một bình luận