Hướng dẫn quy trình học trực tuyến (video)

hoc online 2

Để thuận tiện cho sinh viên khi học trực tuyến, nhà trường xây dựng video hướng dẫn quy trình học trực tuyến để sinh viên có thể xem để thực hiện tốt và tham gia học được dễ dàng hơn. 

Nội dung chi tiết theo đường link: https://youtu.be/tztGN5oVy0M

Để lại một bình luận