Hướng dẫn tạo file pdf với Microsoft Len và nộp bài lên LMS

LMS

Nhằm giúp sinh viên trong việc nộp bài thi cuối kỳ lên LMS, Trung tâm quản trị hệ thống hướng dẫn cho các sinh viên cách tạo file pdf với Microsoft Len và nộp bài lên LMS.

Chi tiết file hướng dẫn: SV_taofilepdfvanopbaitaplms_310521

Blog Attachment

Để lại một bình luận