Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học 2019

ATGT

Thực hiện kế hoạch số 181/KH-BGDDT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) trong trường học năm 2019, Nhà trường ban hành kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông 2019.

Thông tin chi tiết: kh09 – an toan giao thong 2019

Blog Attachment

Để lại một bình luận