Kết quả chấm phúc khảo trình độ Toeic đầu vào năm học 2018-2019

images

Các em xem kết quả ở đường link bên dưới

https://drive.google.com/open?id=1A575AkKPpMRZWbmEXV

 

https://drive.google.com/open?id=1VmJ2CIv530thlJQp7BDsoXypda-ZJd3g

 

 

Để lại một bình luận