Khám sức khỏe đầu năm học cho sinh viên khóa mới

kham-suc-khoe-tong-quat-2

Thông báo các sinh viên khóa mới chưa khám sức khỏe đầu năm, Từ nay đến ngày 31/8/2018, những sinh viên chưa khám sức khỏe có thể đến khám ngày nào cũng được (từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần)

Để lại một bình luận