Khoa Công Nghệ Động Lực trao đổi với chuyên gia AUN-QA

Ngày 16/09/2017 vừa qua, Khoa Công Nghệ Động Lực đã có buổi làm việc  với TS- Nguyễn Kim Dung – Viện Nghiên Cứu Giáo Dục, Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM. Mục đích của buổi làm việc này là để trao đổi, thảo luận các vấn đề như: phương pháp viết Rubrics đánh giá môn học, phương pháp viết báo cáo tự đánh giá SAR (self- assessment report)  và một số vấn đề khác.

Qua buổi làm việc này, TS- Nguyễn Kim Dung đã trình bày phương pháp chung để viết Rubrics, SAR; kiểm tra sửa chữa hồ sơ rubrics các môn như: hệ thống chuyển động và điều khiển, khóa luận tốt nghiệp, thực tập doanh nghiệp và sửa chữa tiêu chuẩn số 6.

Blog Attachment

Để lại một bình luận