Khóa luận tốt nghiệp 2013

img_0119

Khoa thông báo đến các sinh viên thuộc các hệ Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy, Đại học liên thông đủ điều kiện làm đề tài tốt nghiệp năm 2013, liên hệTS.Nguyễn Thành Tâm tại văn phòng khoa Ô tô để đăng ký.

Sau đây là danh mục các đề tài đã có sinh viên đăng ký và chưa có sinh viên đăng ký

STT TÊN ĐỀ TÀI SV THỰC HIỆN GV HƯỚNG DẪN THỜI GIAN THỰC HIỆN
1 Nghiên cứu, khảo sát, đánh mức độ thỏa mãn của Doanh nghiệp đối với nhân lực ngành Công nghệ Ô tô do Trường ĐHCN TP.HCM đào tạo. 1.Ngô Bá Tài 2.Nguyễn Văn Ba Duy 1.TS. Nguyễn Thành Tâm 2.KS. Huỳnh Tấn Thuyết Từ 15/03/2013 đến 30/06/2013
2 Nghiên cứu các kỹ năng nghề tương ứng với từng vị trí công việc trong lĩnh vực dịch vụ mua bán sửa chữa ô tô. 3.Nguyễn Vũ Hoàng Tiên 4.Nguyễn Văn Diệu 1.TS. Nguyễn Thành Tâm 2.KS.Huỳnh Tấn Thuyết Từ 15/03/2013 đến 30/06/2013
3 Khảo sát, đánh giá thực trạng nhu cầu nhân lực ngành Công nghệ Ô tô tại tỉnh Đồng Nai. 1.Trần Hoàng Dũng 2.Nguyễn Ngô Bình Hòa 1.TS. Nguyễn Thành Tâm 2.ThS.Lương Hồng Phượng Từ 15/03/2013 đến 30/06/2013
4 Các kỹ năng và kỹ thuật đăng kiểm kiểm định xe cơ giới. 1.Nguyễn Xuân Tăng 2.Nguyễn Cao Trí 1.TS. Nguyễn Thành Tâm 2.NCS.ThS Châu Văn Dũng Từ 15/03/2013 đến 30/06/2013
5 Ứng dụng kỹ thuật CAE để tính toán, thiết kế, mô phỏng tính bền của khung xương và chassis ô tô khách. 1.Dương Trọng Nghĩa 2.Đoàn Văn Thông TS. Nguyễn Thành Tâm Từ 15/03/2013 đến 30/06/2013

Blog Attachment

Các tin liên quan

Để lại một bình luận