Lịch đăng ký và khai giảng học phần Tiếng Anh.

250717_032624tai_xuong_(2)
Thông báo về lịch đăng ký và khai giảng học phần tiếng Anh 1 và các học phần tiếng Anh cho sinh viên đại học 13 và cao đẳng 18 trở về trước. Mục đích các lớp học phần này là để hỗ trợ những em sinh viên vẫn chưa hoàn thành môn tiếng Anh và đặc biệt là môn tiếng Anh 1 làm điều kiện đăng ký học phần năm 2 theo quy định nhà trường.
Link thông báo: 

Để lại một bình luận