Lịch học bổ sung môn Tin học ứng dụng ngành cơ khí và Thực hành gia công EDM

thông báo

Thông báo đến các sinh viên lịch học bổ sung môn Tin học ứng dụng ngành cơ khí và Thực hành gia công EDM của khoa cơ khí.

Thông tin lịch học xem tại đáy: LỊCH HOC BỔ SUNG CAD – EDM HK2 2020-2021 GV TRỊNH V CHƠN (KCK) 

Blog Attachment

Để lại một bình luận