Lịch khám sức khoẻ cho tân sinh viên khoá mới 2017 – 2018

stick suc khoe
LỊCH KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU NĂM HỌC (2017-2018)
(Kèm theo Kế hoạch số  25/KH-ĐHCN ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng)
Thời gian: Từ ngày 05/9 đến 29/9/2017, buổi sáng từ 7h30-11h30; chiều từ 13h-16h  
Địa điểm:Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật (Bên cạnh ngân hàng Agribank tại trường)  
             
Thứ Ngày Buổi Mã Đv Đơn vị đào tạo Lớp Sĩ số
Ba 05/09/17 Sáng TMDL Thương mại du lịch LH13A, KD13D, KS13A         260
Ba 05/09/17 Chiều TMDL Thương mại du lịch ĐHKQ13B, ĐHKQ13C, CĐKS18A         231
06/09/17 Sáng CNH Công nghệ Hóa ĐHHO13D, CĐ18A           80
06/09/17 Sáng XD Khoa Xây dựng XD13A           86
06/09/17 Sáng Luat Khoa Luật ĐHLQT13A           80
06/09/17 Chiều Luat Khoa Luật ĐHLKT13A           66
06/09/17 Chiều MT Công nghệ Môi trường ĐHMT13A           71
06/09/17 Chiều MTT Công nghệ May CĐCNM18A,B + CĐTK18A         147
Năm 07/09/17 Sáng XD Khoa Xây dựng XD13B           84
Năm 07/09/17 Sáng DT Công nghệ điện tử DHDT13A, B, 13ATT, CĐDT18A         181
Năm 07/09/17 Chiều DT Công nghệ điện tử DHDT13C, 13D         115
Năm 07/09/17 Chiều Dien Công nghệ Điện DHDI13C,D, Tiên tiến         180
Sáu 08/09/17 Sáng Dien Công nghệ Điện DHDI13A,B, E, CDDI18A         277
Sáu 08/09/17 Chiều Dien Công nghệ Điện DHDI13BTT, CDDI18B, C          150
Hai 11/09/17 Sáng TCNH Tài chính ngân hàng ĐHTN13A, D, 13ATT, 13BTT, CĐTN18A         241
Hai 11/09/17 Chiều TCNH Tài chính ngân hàng ĐHTN13B,C, E, CĐTD18A         240
Ba 12/09/17 Sáng TCNH Tài chính ngân hàng ĐHTN13FG         158
Ba 12/09/17 Sáng NN Ngoại ngữ ĐHAV13A         108
Ba 12/09/17 Chiều NN Ngoại ngữ ĐHAV13C, D; CĐNN18B         310
13/09/17 Sáng NN Ngoại ngữ ĐHAV13B, E, CĐ18A,         325
13/09/17 Chiều QT Quản trị kinh doanh ĐHQT13A,B,C,D, ĐHMK13TT         300
Năm 14/09/17 Sáng MTT Công nghệ May ĐHTR13A,BC +ĐHTKTR13A         248
Năm 14/09/17 Chiều NL Công nghệ Nhiệt lạnh ĐNL13A,B + CĐNL18A,B         251
Sáu 15/09/17 Sáng QT Quản trị kinh doanh ĐHQT13F,G; ĐHMK13A, B         306
Sáu 15/09/17 Chiều QT Quản trị kinh doanh ĐHQT13E, ĐHMK13C, D, 13ATT, 13BTT         303
Hai 18/09/17 Sáng QT Quản trị kinh doanh CĐQT18A,B,C,D         283
Hai 18/09/17 Chiều KT Kế toán kiểm toán ĐHKT13A,B,D,E +13BTT +CĐKT18B         360
Ba 19/09/17 Sáng KT Kế toán kiểm toán ĐHKT13C,F, G + 13A, CTT+ CĐKT18A,C          200
Ba 19/09/17 Sáng DL Công nghệ Động lực CĐOT18E,G         140
Ba 19/09/17 Chiều KT Kế toán kiểm toán ĐHKT13C,F, G + 13A, CTT+ CĐKT18A,C          200
Ba 19/09/17 Chiều DL Công nghệ Động lực CĐOT18B         140
20/09/17 Sáng DL Công nghệ Động lực ĐHOT13B, D,E,F + CĐOT18C         292
20/09/17 Chiều DL Công nghệ Động lực ĐHOT13A,C, +CĐOT18A,D,F,G         278
Năm 21/09/17 Sáng CK Công nghệ cơ khí ĐHCT13A,13ATT, +ĐHCK13A +CĐCK18A         320
Năm 21/09/17 Chiều CK Công nghệ cơ khí ĐHCT13ATT, +ĐHCK13B +CĐCK18B,C         320
Sáu 22/09/17 Sáng SHTP Sinh học & Thực phẩm ĐHSP13B + ĐHTP13ATT, BTT + ĐHTP13A,D         259
Sáu 22/09/17 Chiều SHTP Sinh học & Thực phẩm ĐHSP13A  + TP13B, C         220
Hai 25/09/17 Sáng CNH Công nghệ Hóa ĐH13A,B, tiên tiến;          193
Hai 25/09/17 Sáng TMDL Thương mại du lịch CĐNH, DL 18A           93
Hai 25/09/17 Chiều CNH Công nghệ Hóa ĐH13C, CĐ18A           70
Hai 25/09/17 Chiều TMDL Thương mại du lịch ĐHNH13A,TMDT13A         161
Ba 26/09/17 Sáng CNTT Công nghệ thông tin CĐTH18A,B,C,D         280
Ba 26/09/17 Chiều Dự phòng các trường hợp còn lại         300
27/09/17 Sáng CNTT Công nghệ thông tin ĐHTH13A,B,C,D         280
27/09/17 Chiều CNTT Công nghệ thông tin ĐHTH13E,F,G +ĐHKTPM13BTT         250
Năm 28/09/17 Sáng CNTT Công nghệ thông tin ĐHKTPM13A,C (TT)           80
Năm 28/09/17 Chiều Dự phòng các trường hợp còn lại         150
Sáu 29/09/17 Sáng Dự phòng các trường hợp còn lại         600
   10,267

 

Để lại một bình luận