Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ niên chế đợt thi tháng 6 năm 2019

on thi

Lịch ôn thi tốt nghiệp hệ niên chế đợt thi tháng 6 năm 2019

NGÀY MÔN LỚP PHÒNG GIẢNG VIÊN
7 – 11 giờ
T6- 24/05/2019
LT CHUYÊN NGÀNH NCOT X 4.12 T. A SƠN 7-8h
T TRANG 8-9h
T. LIÊM  9-10h
T. A SƠN  10-11h
7 – 11 giờ
T2- 27/05/2019
TH  Đ/C DẦU NCOT-SCN X 4.07 T. LỘC – T ĐẢO
7 – 11 giờ
T3- 28/05/2018
TH ĐIỆN NCOT-SCN X 4.05 T. D DƯƠNG- T NHỰT

 

Để lại một bình luận