Lịch thi học kỳ 1 năm học 2017 – 2018

lich_thi

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm 2017 – 2018 cho các lớp của khoa Động lực. Chi tiết https://drive.google.com/file/d/1L1Mkl4ocwmSC2YuzZawKKZqxhOgQTTri/view?usp=sharing 

Để lại một bình luận