Mở lớp học lại môn Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục thể chất

images (1)

     Để tạo điều kiện ra trường cho sinh viên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & Thể chất thông báo mở lớp học lại 02 môn Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục thể chất dành cho các sinh viên học năm cuối và những sinh viên sắp hết thời hạn học tập tại trường (Đại học 9, đại học 10; Cao đẳng 16, cao đẳng 17; Cao đẳng nghề 7, cao đẳng nghề 8, cao đẳng nghề 9) còn nợ điểm hai môn Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục thể chất.

   Đăng ký tại VP trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất (nhà V).

   Đăng ký trực tiếp cho Thầy Giáo vụ: Trịnh Văn Giang.

  Thời gian: từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ ngày 17/8/2018.

 

Để lại một bình luận