Mở lớp trả nợ môn Anh văn căn bản cho SV hệ niên chế

img_0119
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
    KHOA NGOẠI NGỮ
 THÔNG BÁO
(V/v mở lớp học trả nợ môn Anh văn căn bản dành cho SV hệ niên chế)
Hiện nay Khoa Ngoại Ngữ tiếp tục mở lớp học hè trả nợ môn Anh văn căn bản Đợt 6cho sinh viên năm cuối hệ niên chế trong toàn trường theo lịch cụ thể như sau:
·        Điều kiện đăng ký: Sinh viên đã từng học môn Anh văn căn bản nhưng chưa đạt và phải có điểm Anh văn căn bản bị rớt nhập vào bảng kết quả học tập.
·        Đối tượng đăng ký:
–         Sinh viên hệTrung cấp;
–         Sinh viên hệ Cao đẳng nghề.
·        Số tín chỉ: 4 tín chỉ
·        Học phí:
– Hệ Trung cấp:             100.000 đ/chỉ x 4 chỉ = 400.000 VND
– Hệ Cao đẳng nghề:    155.000 đ/chỉ x 4 chỉ = 620.000 VND
·        Thời gian đăng ký và đóng tiền : từ 29/07/2014 đến 04/08/2014.
·        Quy trình đăng ký:
–         Bước 1: SV đăng ký buổi học thứ 2,4,6 tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ.
–         Bước 2: SV đóng tiền tại phòng Tài chính kế toán, tầng trệt nhà E .
–         Bước 3: Sau khi đóng tiền, SV xem mã lớp học phần in trên phiếu thu tiền, sau đó đối chiếu với TKB các lớp học lại và đi học theo đúng lớp đã đăng ký.
·        Tổng số tiết học: 20 tiết, 4 tiết/1 buổi
·        Giờ học: 08h10 – 11h20 (tiết 3 – 6)
·        Mốc thời gian cụ thể:
–         Khai giảng: 06/08/2014.
–         Ngày kết thúc: 15/08/2014.
–         Ngày thi lần 1: 18/08/2014.
–         Ngày thi lần 2 dự kiến: 22/08/2014.
·        Thời khóa biểu học được thông báo trên website: www.hui.edu.vn/khoangoaingu vào ngày 05/08/2014.
·        Giáo trình học: SV mua tại văn phòng khoa Ngoại Ngữ.
 
                                                TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2014
                                                                       PHÓ TRƯỞNG KHOA
                                                                        (Đã ký)
                                                               Nguyễn Xuân Hồng

Các tin liên quan

Để lại một bình luận