Một nghiên cứu cải tiến động cơ xe gắn máy ứng dụng nhiên liệu Ethanol

NCKH4

VÕ TẤN CHÂU1*, NGUYỄN MINH TRUNG1, CAO LÊ HOÀNG HIỆP1, DƯƠNG TRỰC NHÂN1

1 Khoa Công Nghệ Động Lực, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Số 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TPHCM

(*) Email: votanchau@iuh.edu.vn

Tóm tắt. Việc sử dụng nhiên liệu dầu mỏ trên động cơ đốt trong góp phần gây ra ô nhiễm môi trường. Ứng dụng nhiên liệu ethanol trên động cơ xăng là một giải pháp tiềm năng trong việc giảm khí thải động cơ, đa dạng hóa các nguồn năng lượng tái tạo và góp phần giảm khủng hoảng năng lượng. Bài báo này nghiên cứu cải tiến động cơ xăng dùng hệ thống nhiên liệu kiểu chế hoà khí sang động cơ phun nhiên liệu điện tử sử dụng hoàn toàn nhiên liệu ethanol (E100). Một hệ thống điều khiển điện tử được sử dụng để độc lập điều khiển lượng phun Ethanol tương ứng với sự thay đổi các tốc độ động cơ. Kết quả thử nghiệm cho thấy động cơ khi sử dụng nhiên liệu Ethanol hoạt động ổn định ở chế độ không tải và đáp ứng tốt ở các dải tốc độ động cơ từ 1500 vòng/phút tới 7500 vòng/phút. Đề tài này là nghiên cứu bước đầu để tiến tới đánh giá ảnh hưởng phát thải của nhiên liệu E100 trên động cơ xe gắn máy.

Từ khóa. Nhiên liệu sinh học, Hệ thống phun nhiên liệu, Khí thải động cơ, Nhiên liệu Ethanol.

Để lại một bình luận