Quá Trình Chế Tạo Xe Dự Thi Honda ECM của Team IUH

🏍🏍🏍 Xin chào các bạn 🏍🏍🏍
🖋 Sau khi sản phẩm dự thi Shell Eco Marathon 2017 đã được gửi đi thi đấu. Đội mình lại bắt tại vào hoàn thiện 2 sản phẩm tiếp theo tham dự cuộc thi HONDA EMC tại Hà Nội.
🖋 Dưới đây là công đoạn lên Vỏ xe IUH-01

Blog Attachment

Để lại một bình luận