Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy

201508-6_don_bay

Xem chi tiết tại đường link bên dưới:

https://drive.google.com/open?id=1Z2UZCDP17ixu7ZsDeAc9MTjCLhFD5SRD

Để lại một bình luận