Quy trình đăng ký học phần đối với hệ Đại học và cao đẳng chính quy

dang_ky_hoc_phan-11_30_25_761

Thông báo đến các sinh viên các hệ Đại học và cao đẳng Quy trình đăng ký học phần. Sinh viên thực hiện theo các bước như hướng dẫn. Thông tin chi tiết: 

1. Hướng dẫn quy trình đăng ký học phần : Quy trinh dang ky hoc phan 

2. Mẫu đơn đăng ký học phần:

https://drive.google.com/file/d/172PefOfI9oFjOZ1SyVMiCBYAEaPb0HN0/view?usp=sharing

Blog Attachment

Để lại một bình luận