Tài liệu hướng dẫn MS Team cho sinh viên IUH

MS Team 1

Trung tâm Quản trị Hệ thống Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM  hướng dẫn sử dụng MS Teams dành cho người học.
Tài liệu hướng dẫn chi tiết về sử dụng MS Team dành cho sinh viên:
 SV_HuongDanSinhVienSuDungMSTeam300521

Blog Attachment

Để lại một bình luận