Talkshow online chủ đề: – Tìm hiểu về ngành học về công nghệ ô tô & cơ hội việc làm

talk show

Đây là chương trình talk show online có thể giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn về ngành nghề liên quan đến ngành kỹ thuật công nghệ ô tô và xu hướng tìm kiếm việc làm ngành ô tô hiện nay.

Link xem video: 

Phần 1: 

 https://drive.google.com/file/d/1wvnFyUGBf2wdEsNOigt_b1EKNc6GYT3L/view?usp=sharing

Phần 2: 

https://drive.google.com/file/d/1mGwgPKnOhhW2wI0Dc0FMiXQZZgcnMFji/view?usp=sharing

Để lại một bình luận