ThS. Võ Lâm Kim Thanh

  • Từ 01/2000 Đến 12/2001 Công nhân

    Nhà máy Xi măng Sài Gòn, quận 09, thành phố Hồ Chí Minh.

  • Từ 01/2001 Đến 10/2002 Công nhân

    Công ty DNTN Nông Cơ Hòa Bình, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

  • Từ 11/2002 đến nay Giảng viên

    Trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM

Liên hệ nhanh