ThS. Hồ Thanh Thơ

TIỂU SỬ
  • 2003 Kỹ sư Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, Tp. HCM ngành cơ khí Động Lực
  • 2012 Thạc sĩ Đại học Bách Khoa, Tp. HCM ngành Kỹ thuật Ô tô máy kéo
  • 2016 - Nghiên cứu sinh Đại học Thành Công (NCKU), Đài Loan ngành Kỹ Thuật Cơ khí

QÚA TRÌNH CÔNG TÁC

  • 2010 đến 2016 Giảng viên

    Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM